Νέα μελέτη συνδέει την προγεννητική έκθεση σε ορισμένες φθαλικές ενώσεις με μειωμένη φαιά ουσία στον εγκέφαλο των παιδιών μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Η έκθεση αυτή συσχετίστηκε επίσης με μειωμένα επίπεδα IQ στους απογόνους στην ηλικία των 14 ετών!

Η έρευνα υπογράμμισε ότι η σύνδεση μεταξύ της έκθεσης σε φθαλικές ενώσεις και του μειωμένου IQ οφείλεται εν μέρει σε μεταβολές του όγκου της φαιάς ουσίας. Επιπλέον, η προγεννητική έκθεση είχε ως αποτέλεσμα μειωμένους όγκους λευκής ουσίας στα θηλυκά παιδιά.

Tα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν μεγαλύτερη έκθεση σε ορισμένες φθαλικές ενώσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τείνουν να εμφανίζουν μικρότερη συνολική φαιά ουσία στον εγκέφαλό τους στην ηλικία των 10 ετών.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Molecular Psychiatry.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η έκθεση της μητέρας σε πλαστικοποιητές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σχετίζεται με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης του παιδιού στην ηλικία των 14 ετών, γεγονός που επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα δύο προηγούμενων μελετών σχεικών με το θέμα.

Τι είναι όμως αυτοί οι φθαλικοί εστέρες που όλο και περισσότερο θα τους ακούμε καθημερινώς και καλό είναι να τους δώσουμε την δέουσα προσοχή!

Προκειμένου το πλαστικό να αποκτήσει περισσότερο πυκνή δομή και να λάβει σταθερή μορφή και εύκαμπτο σχήμα χρησιμοποιούνται κάποια πρόσθετα, χημικές ενώσεις που ονομάζονται φθαλικοί εστέρες ή πλαστικοποιητές.

Αυτά τα πρόσθετα, διαπερνούν, «μεταναστεύουν» από τις πλαστικές συσκευασίες στα τρόφιμα ή ποτά που είτε αποθηκεύονται σε αυτά (π.χ. δεξαμενές) ή διέρχονται μέσῳ αυτών (π.χ. σωλήνες) και εν τέλει διά της τροφής καταλήγουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Φυσικά ο εντοπισμός αυτών βλαπτικών ουσιών είναι δύσκολος και απαιτεί ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο εργαστηριακό έλεγχο .

Και μια χρηστική πληροφορία-τρόπος ελέγχου ποιότητας πλαστικών

Συχνά στην πίσω πλευρά της πλαστικής συσκευασίας υπάρχει ένα τριγωνικό σχήμα με τα βελάκια της ανακυκλώσεως και μέσα σε αυτό μια αριθμητική ένδειξη από 1 έως 7, η οποία δηλώνει τον τύπο του πλαστικού και τι περιέχει, όπως κατωτέρω αναλύεται:

Ένδειξη 1 :  PETή PETE Polyethylene –tetra phthalate

Ένδειξη  2 :  HDPE High density polyethylene

Ένδειξη 3 :   PVC Polyvinyl chloride

Ένδειξη 4 :   LDPE Low density polyethylene

Ένδειξη 5 :   PP Polypropylene

Ένδειξη 6 :   PS Polystyrene

Ένδειξη 7 :   Άλλα μεταξύ των οποίων και η Δισφαινόλη Α

Να θυμόμαστε, σε γενικές γραμμές για τρόφιμα :

Ασφαλέστερα είναι αυτά  με τις ενδείξεις : 1,2,5

Επιβλαβή αυτά με την ένδειξη : 3
Με προφυλάξεις αυτά με την ένδειξη : 4,6,7

Ας ενημερωθούμε για να προστατευτούμε εμείς και τα παιδιά μας!