Μπορεί άραγε  η μητρική μας γλώσσα να επηρεάζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε; Επιστήμονες του Ινστιτούτου Max Planck στη Λειψία, βρήκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η γλώσσα που μιλάμε διαμορφώνει τη συνδεσιμότητα στον εγκέφαλό μας, η οποία μπορεί να αποτελεί τη βάση του τρόπου που σκεφτόμαστε.

Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε τις μαγνητικές τομογραφίες (MRI) δύο ομάδων ανθρώπων πολύ διαφορετικών γλωσσών (της γερμανικής και της αραβικής γλώσσας αντίστοιχα) και έδειξε ότι η γλώσσα με την οποία μεγαλώνουμε διαμορφώνει τη συνδεσιμότητα στον εγκέφαλο. Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι αξονικές συνδέσεις της λευκής ουσίας του γλωσσικού δικτύου προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες επεξεργασίας της μητρικής γλώσσας

Τι διαφορές παρουσίασαν όμως οι εγκέφαλοι των Γερμανών και των Αράβων;


Οι μητρικοί ομιλητές της αραβικής γλώσσας παρουσίασαν ισχυρότερη συνδεσιμότητα μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου από ό,τι οι μητρικοί ομιλητές της γερμανικής γλώσσας. Αυτή η ενίσχυση διαπιστώθηκε επίσης μεταξύ των σημασιολογικών γλωσσικών περιοχών και μπορεί να σχετίζεται με τη σχετικά πολύπλοκη σημασιολογική και φωνολογική επεξεργασία στα αραβικά.

Από την άλλη πλευρά, οι μητρικοί ομιλητές της γερμανικής γλώσσας παρουσίασαν ισχυρότερη συνδεσιμότητα στο γλωσσικό δίκτυο του αριστερού ημισφαιρίου. Oi ερευνητές υποστήριξαν ότι τα ευρήματά τους μπορεί να σχετίζονται με την πολύπλοκη συντακτική επεξεργασία της γερμανικής γλώσσας, η οποία οφείλεται στην ελεύθερη σειρά των λέξεων και στη μεγαλύτερη απόσταση εξάρτησης των στοιχείων της πρότασης.

Η πλαστικότητα και η συνδεσιμότητα του εγκεφάλου διαμορφώνεται τόσο από την κληρονομησιμότητα όπως καταδεικνύεται από έρευνα μας που δημοσιεύτηκε στο Journal of Physiology, όσο και από τη μάθηση και το περιβάλλον κατά την παιδική ηλικία, γεγονός που επηρεάζει την επεξεργασία και τη γνωστική συλλογιστική στον εγκέφαλο των ενηλίκων. Σήμερα ως νευροεπιστήμονες, προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί δυο εγκέφαλοι … με την έννοια του αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, λειτουργούν καλύτερα από έναν και προτρέπουμε να βοηθήσετε τα παιδιά σας και τον εαυτό σας να δίνετε σημασία τόσο στο συναίσθημα (δεξιός εγκέφαλος), όσο και στη λογική (αριστερός εγκέφαλος), με διάφορες τεχνικές που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας. Φαίνεται όμως πως η μητρική γλώσσα έχει παίξει ήδη καθοριστικό ρόλο και επομένως ανάλογα με τη μητρική γλώσσα απαιτείται διαφορετική προσπάθεια απαρτίωσης των δυο εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

Η πρόσφατη έρευνα δείχνει σαφείς διαφορές μεταξύ των εγκεφάλων ανθρώπων που μεγάλωσαν με διαφορετικές μητρικές γλώσσες και θα μπορούσε σε ένα μέρος να εξηγήσει  τις διαπολιτισμικές διαφορές επεξεργασίας στον εγκέφαλο. Σε επόμενη έρευνα οι επιστήμονες θα μελετήσουν τις δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο των Αράβων, μετά από 6 μήνες εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.

This shows a brain scan from the studyΟι επιστήμονες ανέλυσαν τις δομικές εγκεφαλικές περιοχές ανθρώπων με μητρική γλώσσα τα γερμανικά και αραβικά.

Είναι η πρώτη έρευνα που καταδεικνύει ότι η μητρική μας γλώσσα διαμορφώνει τη συνδεσιμότητα στον εγκέφαλό μας, η οποία μπορεί να αποτελεί τη βάση του τρόπου που σκεφτόμαστε.