Η ωκυτοκίνη είναι μια πολυ σημαντική ορμόνη, που εκκρίνεται από νευρικά κύτταρα της περιοχής του υποθαλάμου στον εγκέφαλο. Ονομάζεται και ορμόνη της αγάπης. Η έκκριση της αυξάνει και ισχυροποιεί την εμπιστοσύνη, την εγγύτητα, την οικειότητα και τη σύνδεση ανάμεσα στους συντρόφους.

Έρευνες σε θηλαστικά έχουν δείξει ότι τα ζώα, που έχουν πολλούς υποδοχείς ωκυτοκίνης, εξειδικευμένα δηλαδή κύτταρα που δέχονται την ορμόνη, έχουν την τάση να είναι πολύ μονογαμικά.

Αντιθέτως ζώα όπως π.χ. οι αρουραίοι, που έχουν χαμηλή συγκέντρωση υποδοχέων ωκυτοκίνης έχουν πολυγαμική τάση. Επομένως, το αν ο αρουραίος έχει ένα σύντροφο ή μερικούς συντρόφους, πράγματι εξαρτάται από τη συγκέντρωση των υποδοχέων της ωκυτοκίνης.

Έτσι, αν πάρετε ένα ζώο με μεγάλο αριθμό υποδοχέων ωκυτοκίνης και με κάποιο είδος χειραγώγησης μειώσετε την έκκριση της ορμόνης αυτά γίνονται επίσης πολυγαμικά!!!

Τι γίνεται στους ανθρώπους όμως? Η ενδορινική χορήγηση ωκυτοκίνης αυξάνει τη θετική επικοινωνία και μειώνει το στρες, ακόμη αποτρέπει άντρες που διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις να πλησιάσουν ερωτικά όμορφες γυναίκες, τέλος στους άντρες που διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις κάνει πιο ελκυστικό το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται, άλλα όχι και άγνωστων γυναικών!

Αν και τα δεδομένα από πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι άνθρωποι που ζουν σε μονογαμικές σχέσεις ζουν περισσότερα χρόνια, φαίνεται ότι η μονογαμία δεν είναι απλά ένας κοινωνικός θεσμός, αλλά παρουσιάζει και βιολογική βάση. Σε έναν βαθμό, put the blame on ωκυτοκίνη λοιπόν, είτε είστε μονογαμικός, είτε πολυγαμικός.