Καλό μήνα με Πυθαγόρεια προτροπή!
Δεν πρέπει, να παραμελείς τη σωματική σου υγεία, αλλά, να έχεις μέτρο στο ποτό, στο φαγητό, και να γυμνάζεσαι.
Ως μέτρο δε εννοώ εκείνο, για το οποίο δεν θα μετανιώσεις. Μάθε να έχεις βίο αγνό, λιτό, και φυλάξου να μην κάνεις αυτά που προξενούν φθόνο.
Μην ξοδεύεις άσκοπα, όπως κάνουν όσοι αγνοούν τα καλά. Ούτε να στερείσαι, διότι το άριστο είναι το μέτρο σε όλα. Να πράττεις δε, εκείνα που δεν θα σε βλάψουν και να σκέπτεσαι πριν πράξεις!
#Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο: “Πυθαγόρας… Μυστική Διδασκαλία & Σύγχρονη Επιστήμη”