Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το 57% των Ελλήνων έχουν κάνει μια δόση ενώ πλήρως εμβολιασμένοι είναι το 45%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Βρετανία είναι 86 και 65%. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός βρίσκει πολύ πιο πρόσφορο έδαφος να πατήσει και να πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα από ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το χειρότερο όμως είναι η ηλικιακή κατανομή των εμβολιασμένων.

Στο ΗΒ το 90.3% των πολιτών πάνω από 50 ετών έχει εμβολιαστεί πλήρως. Αντιθέτως στη χώρα μας η ομάδα αυτή έχει πλήρη εμβολιαστική κάλυψη σε ποσοστό μικρότερο του 65%.

Η μετάλλαξη Δ, στην Ελλάδα θα βρει και τις αναγκαίες συνθήκες για να αναπτυχθεί αλλά και θα οδηγήσει σε σημαντική νόσηση και απώλειες ζωών συνανθρώπων μας, αφού στις περισσότερο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες υπάρχει μεγάλος αριθμός ανεμβολίαστων.

Ποια είναι η προοπτική από αυτήν την εξέλιξη; Τα μέτρα θα ξαναγυρίσουν, τα νοσοκομεία θα ασφυκτιούν, άνθρωποι θα χάνονται, τα χρόνια περιστατικά δεν θα εξυπηρετούνται και ο κίνδυνος μιας καινούργιας μεταλλαξης θα στοιχειώνει. Ωστόσο … εμβόλια υπάρχουν!