Αξιοποιώντας καινοτομίες στον τομέα της μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, ένας υπολογιστής μπορεί πλέον να διαβάσει τις εικόνες που βλέπει ένα άτομο στο μυαλό του και να τις μεταμορφώσει σε ψηφιακές φωτογραφίες με ακρίβεια έως και 99%!

Οι υπολογιστές θα μπορούν να σαρώσουν τον εγκέφαλό μας και να μετατρέπουν τις νοητικές μας εικόνες σε πραγματικές φωτογραφίες που θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να μοιραστούμε. Και αυτό είναι πιθανόν να το ζησουμε μέσα σε μια δεκαετία!

Οι ερευνητές τοποθέτησαν ανθρώπους σε έναν σαρωτή fMRI και κατέγραψαν τη δραστηριότητα του εγκεφέλου τους. Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή μαγνητική τομογραφία, ένα fMRI μετρά τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, επιτρέποντας στους ερευνητές να προσδιορίσουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου είναι πιο ενεργές καθώς ένα άτομο εκτελεί ένα έργο. Κατά την καταγραφή των σημάτων του εγκεφάλου, οι ερευνητές τους έδειξαν χιλιάδες εικόνες, εμφανίζοντας κάθε εικόνα αρκετές φορές. Αυτό τους έδωσε μια τεράστια βάση δεδομένων, με ένα σύνολο σημάτων να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη εικόνα.

Προς το παρόν, οι εικόνες που προέρχονται από τα νευρικά σήματα των υποκειμένων είναι σχετικά ακατέργαστες. Αλλά έτσι ήταν και οι πρώτες ψηφιακές φωτογραφίες. Τα αποτελέσματα των ερευνητών αποδεικνύουν ότι είναι δυνατή η ανάγνωση εικόνων από τον εγκέφαλο των ανθρώπων.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία θα μπορούσε να βελτιωθεί – και γρήγορα. Πρώτον, η ανάλυση των δεδομένων εισόδου θα μπορούσε να βελτιωθεί δραματικά. Το πρωτόκολλο fMRI που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές απέδωσε χωρική ανάλυση περίπου δύο χιλιοστών. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά εξακολουθεί να σημαίνει ότι οι ερευνητές συγκεντρώνουν τις απαντήσεις περίπου 100.000 νευρώνων σε κάθε σημείο δεδομένων που μέτρησαν. Εμφυτεύματα εγκεφάλου όπως είναι μια πειραματική συσκευή από την Neuralink του Elon Musk υπόσχονται να διαβάσουν από μεμονωμένους νευρώνες, μια τάξη ανάλυσης μεγέθους πολύ υψηλότερη από αυτήν ενός fMRI.

Η υψηλότερη ανάλυση θα δώσει μεγαλύτερη ακρίβεια και θα διευκόλυνει έναν υπολογιστή να ανακατασκευάσει τις εγκεφαλικές μας εικόνες με εξαιρετική ακρίβεια!