Ζούμε σε μια εποχή υγειονομικής, οικονομικής, και πολιτικής αβεβαιότητας. Η κατανόηση του μηχανισμού μέσω του οποίου ο φόβος εξελίσσεται σε χρόνιο άγχος είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση του.

Πρόσφατη έρευνα έδειξε την εγκεφαλική δραστηριότητα καταγράφοντας μαγνητικές απεικονίσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση σε τρομακτικά γεγονότα.

Οι ερευνητές συνέκριναν τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα του εγκεφάλου τόσο σε φυσιολογική κατάσταση, όσο και με την εξουδετέρωση του γονιδίου του μεταφορέα της σεροτονίνης (SERT-KO) που προκαλεί ευπάθεια στο άγχος. Στόχος ήταν ο εντοπισμός των περιοχών του εγκεφάλου οι οποίες ενεργοποιούνται σε αγχωμένα υποκείμενα και όχι σε φυσιολογικά υποκείμενα.

Προκειμένου να επισημάνουν τους ενεργούς νευρώνες χρησιμοποίησαν μαγγάνιο το οποίο φωτίζει ενεργούς νευρώνες στις απεικονίσεις μαγνητικού συντονισμού. Έτσι δημιουργήθηκαν χάρτες εγκεφαλικής δραστηριότητας πριν, αμέσως μετά και πολύ αργότερα από τη σύντομη έκθεση σε τρομακτικό γεγονός.

Οι ερευνητές βρήκαν διαφορές στη νευρική δραστηριότητα 45 υπό-περιοχών του εγκεφάλου, ενώ η ευπάθεια στο άγχος συσχετίστηκε με σημαντικά μεγαλύτερη δραστηριότητα σε πολλές περισσότερες εγκεφαλικές περιοχές.

Η λειτουργία κάποιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της αμυγδαλής και του υποθαλάμου του εγκεφάλου, ήταν εν μέρει γνωστή, ωστόσο άλλες περιοχές, όπως το κύκλωμα ανταμοιβής, δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστό ότι, εμπλέκεται στην εγκατάσταση άγχους.

Ο διαλογισμός, η μουσική, η ποίηση, η άσκηση και άλλες δραστηριότητες γνωστές πως μειώνουν το άγχος, εμπλέκουν το κύκλωμα ανταμοιβής, και μπορούν σαφώς να βοηθήσουν. Οι δε έγκαιρες παρεμβάσεις δύνανται να οδηγήσουν σε μόνιμα οφέλη.

Και επειδή μπορείτε να πείσετε, ακόμη και να “κοροιδέψετε” τον εγκέφαλό σας το σκίτσο είναι εξαιρετικά πειστικό και θα έπρεπε να το ακολουθείτε σε κάθε μία “αναποδιά” που σας συμβαίνει. Γιατί σε όλους συμβαίνουν, το θέμα είναι πως αντιμετωπίζουμε τα συμβάντα!

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811920304614?via=ihub