Πολλά είνα τα οφέλη του διαβάσματος. Ας μάθουμε τα τα παιδιά μας να το αγαπούν.

1.Σύμφωνα με μια κλασική μελέτη, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, οι σύνδεσεις (συνάψεις) στον αριστερό κροταφικό φλοιό του εγκεφάλου – στην περιοχή που σχετίζεται με τη γλώσσα – ενισχύονται δυναμικά. Επιπλέον, αυτή η αυξημένη δραστηριότητα συνεχίζεται για αρκετές ημέρες μετά την ανάγνωση!

2.Η ίδια μελέτη του Πανεπιστημίου Emory, έδειξε ότι η ανάγνωση όχι μόνο αυξάνει τη συνδεσιμότητα στον κροταφικό φλοιό, αλλά επίσης αυξάνει τη δραστηριότητα  στην περιοχή που είναι υπεύθυνη για την πρωτογενή αισθητηριακή κινητική δραστηριότητα. Όταν διαβάζουμε, οι νευρώνες σε αυτήν την περιοχή του εγκεφάλου ενεργοποιούνται για να δημιουργήσουν μια αίσθηση όχι μόνο της ανάγνωσης για τη δράση του βιβλίου, αλλά επιπλέον βιώνουν τις αισθήσεις που περιγράφει.

3.Όπως αναφέρουν ερευνητές στο περιοδικό Neuron, η απεικόνιση εγκεφάλου παιδιών ηλικίας 8 έως 10 ετών, έδειξε ότι η ποιότητα της λευκής ουσίας – ο εγκεφαλικός ιστός που μεταφέρει σήματα μεταξύ περιοχών της γκρίζας ύλης, όπου γίνεται επεξεργασία πληροφοριών – βελτιώθηκε σημαντικά μετά από  εκπαίδευση (διάβασμα βιβλίων 100 ωρών). Μετά την εκπαίδευση, η απεικόνιση έδειξε ότι η ικανότητα της λευκής ουσίας να μεταδίδει σήματα αποτελεσματικά είχε αυξηθεί σημαντικά. Το έντονο διάβασμα και η απόλαυση που προσφέρει επανασυνδέει διαφορες περιοχές του εγκεφάλου και δημιουργεί νέα λευκή ουσία!

4. Η ανάγνωση περιλαμβάνει διάφορες λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως οπτικές και ακουστικές διεργασίες, φωνητική συνειδητοποίηση, ευχέρεια, κατανόηση και πολλά άλλα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα στο Haskins Laboratories for the Science of the Spoken and Written Word, η ανάγνωση, σε αντίθεση με την παρακολούθηση ή την ακρόαση μέσων, δίνει στον εγκέφαλο περισσότερο χρόνο να σταματήσει, να σκεφτεί, να επεξεργαστεί και να φανταστεί την αφήγηση από εμάς. Αυτή η αυξημένη δραστηριότητα βοηθά στη διατήρηση της μνήμης,  με τον ίδιο τρόπο που η άρση βαρών διατηρεί τους μυς μας. Η ανάγνωση και επεξεργασία όσων είναι γραμμένα, από τα γράμματα έως τις λέξεις, έως τις προτάσεις, έως τις ίδιες τις ιστορίες, ενισχύει την εγκεφαλική δραστηριότητα.

5.Η ανάγνωση όχι μόνο βελτιώνει τη μνήμη, αλλά αυξάνει και την προσοχή. Λόγω του διαδοχικού αφηγηματικού στυλ των περισσότερων βιβλίων – αρχή, μέση και τελος – η ανάγνωση ενθαρρύνει τον εγκέφαλο να σκέφτεται παρόμοια σε σειρά, και έτσι ξοδεύει περισσότερο χρόνο στην οικοδόμηση μιας ιστορίας παρά στη βιασύνη κάθε λεπτομέρειας. Το διαδίκτυο έχει βελτιώσει την ικανότητα των χρηστών για βραχυπρόθεσμη μνήμη και την ικανότητα επίτευξης πολλαπλών εργασιών, αλλά μπορεί πραγματικά να αποσπάσει την προσοχή μας, σε αντίθεση με την ανάγνωση. Όταν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, διαβάζουμε γραμμικά,  και αργά σκεφτόμαστε τις πληροφορίες που έχουμε μπροστά μας. Αυτή η άσκηση στο χρόνου που απαιτείται για την επεξεργασία της αφήγησης, για να σκεφτούμε τα σύνθετα στρώματα της ιστορίας και τον τρόπο με τον οποίο ταιριάζουν, αυξάνει πραγματικά την εγκεφαλική ικανότητα, ειδικά στα παιδιά!

Ας δώσουμε λοιπόν στα παιδιά μας βιβλία, ας αναπτύξουμε τον εγκέφαλό τους. Κάθε εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης απαιτεί μέτρο, σεβασμό και ήθος. Για να απολαμβάνουμε τα αγαθά που αυτή η εξέλιξη μας χαρίζει, ας αποφεύγουμε την κατάχρηση και ας παλεύουμε για μια δημιουργική χρήση.