Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από ημικρανία. Στη Ρωσία, το ποσοστό φτάνει έως και 20 τοις εκατό.

Οι τρέχουσες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας για την ημικρανία είναι αυστηρά κλινικές, και βασίζονται στα παράπονα του ασθενούς.

Η χρόνια ημικρανία είναι μια πολύ πιο σοβαρή ασθένεια από την επεισοδιακή ημικρανία. Η ημικρανία είναι επιρρεπής σε χρόνιο σύνδρομο, οπότε είναι σημαντικό να εντοπιστούν εκείνοι οι ασθενείς που μπορεί να προσβληθούν στις ομάδες κινδύνου με επεισοδιακές ημικρανίες. Σε αυτούς συνήθως χορηγούνται φάρμακα πρόληψης για να αποφευχθεί η χρόνια ημικρανία.

Τελευταία έρευνα αναζήτησε γενετικούς δείκτες ημικρανίας για περίπου δύο χρόνια. Για τον έλεγχο, επιλέχθηκαν 46 ασθενείς με ημικρανία και 50 ασθενείς χωρίς. Οι δοκιμαζόμενοι έδωσαν αίμα για να προσδιοριστεί η αλληλουχία του DNA τους.

Στη διαδικασία προσδιορισμού αλληλουχίας, οι επιστήμονες βρήκαν διαφορετικούς τύπους αλληλόμορφων AA, AG και GG στον υποδοχέα πόνου TRPV1.  Oι δυο πρώτοι δεν αποτρέπουν τη χρόνια ημικρανία και μπορούν να λάβουν μακροχρόνιες θεραπείες πρόληψης. Αντίθετα εάν έχουν γονότυπο GG, αποτρέπεται η χρόνια ημικρανία και μπορεί να συνταγογραφηθεί μόνο συμπτωματική θεραπεία.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι υπάρχει βαθμός γενετικής προδιάθεσης και ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου και παράγοντες χρόνιας πρόληψης και για τους τρεις γονότυπους.

Το διάγραμμα δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με χρόνια ημικρανία έχουν γονότυπο ΑΑ ενώ απουσιάζει τελείως ο γονότυπος GG!

Ίσως στο μέλλον μια γονιδιακή θεραπεία να στοχεύει στην αποκατάσταση του ενοχοποιητικού φαινοτύπου, µε µια διεργασία η οποία να περιλαμβάνει αλλαγή γενετικού υλικού του υποδοχέα του πόνου.

Yakubova A, Davidyuk Y, Tohka J, et al. Searching for Predictors of Migraine Chronification: a Pilot Study of 1911A>G Polymorphism of TRPV1 Gene in Episodic Versus Chronic Migraine. J Mol Neurosci. 2020.