Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις σε όλον τον πλανήτη ότι οι άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να πεθάνουν από τη λοίμωξη SARS-CoV-2 από ότι οι γυναίκες.

Προηγούμενο άρθρο μας ανέφερε ότι οι άντρες είναι περισσότερο ευαίσθητοι στον κορωνοϊό. Oι καταγεγραμμένοι θάνατοι από COVID-19 είναι συχνότεροι στους άνδρες (1,5 φορά), νοσηλεύονται κατά 50% περισσότεροι ενώ χρειάστηκε να διασωληνωθούν 3-4 φορές περισσότεροι από ότι οι γυναίκες.

Έρευνα που διεξήχθη ατο Yale και δημοσιεύτηκε προχθές στο επιστημονικό περιοδικό Nature δίνει μια από τις πιθανότερες εξηγήσεις γιατί η απόκριση του ανοσοποιητικού στις γυναίκες είναι τόσο διαφορετική από τους άντρες.

Οι ερευνητές κατέγραψαν διαφορές στα ποσοστά των κυττάρων της φυσικής ανοσίας με κύριους ρόλους να φαγοκυτταρώνουν και να καταστρέφουν τα παθογόνα που μολύνουν τον οργανισμό και να ενεργοποιούν τα λεμφοκύτταρα.

Ο αριθμός των κλασικών μονοκυττάρων ήταν παρόμοια μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα ενδιάμεσα μονοκύτταρα ήταν αυξημένα στις γυναίκες. Αντίθετα, αυτά που ονομάζουμε «μη κλασικά» μονοκύτταρα ήταν πολύ υψηλότερα στους άνδρες με COVID-19.

Ως προς τα λεμφοκύτταρα, ενώ στην αρχή της νόσου δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, κατά την πορεία της οι άντρες εμφάνισαν πολύ χαμηλότερα επίπεδα Τ λεμφοκυττάρων σε σχέση με τις γυναίκες.

Οι γυναίκες-ασθενείς είχαν περισσότερα καλά διαφοροποιημένα και ενεργοποιημένα κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα, τα οποία παρήγαγαν αρκετή ιντερφερόνη-γ όπως και παράγοντες που ενεργοποιούν άλλα κυτταροτοξικά κύτταρα.

Φαίνεται λοιπόν ότι η συνολική απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στις γυναίκες με COVID-19 είναι πολύ διαφορετική από αυτή των ανδρών.

Εάν λάβουμε υπόψη μας και τους ενοχοποιητικούς παράγοντες που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας, αντιλαμβανόμαστε γιατί οι άντρες είναι περισσότερο ευάλωτοι στη νόσο!