Πρόσφατη γερμανική μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Cardiol. Published online July 27, 2020. χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία στην καρδιά, μελέτησε 100 άτομα μέσης ηλικίας 49 ετών, που έγιναν καλά από τον ιό και μάλιστα οι δύο από τους τρεις έγιναν καλά από το σπίτι τους, και συνέκρινε την εικόνα τους δύο μήνες μετά την ανάρρωση, με 100 υγιή άτομα που δεν είχαν μολυνθεί από ιό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 78 από τους ασθενείς που ανάρρωσαν είχαν κάποια δομική αλλοίωση στην καρδιά τους, 76 είχαν αύξηση ειδικών καρδιακών ενζύμων στο αίμα, τα οποία συνήθως τα βρίσκουμε στο έμφραγμα και 60 από αυτούς είχαν σημεία φλεγμονής. Οι ασθενείς ήταν κυρίως νέοι, υγιείς και αρκετοί από αυτούς μόλις είχαν γυρίσει από διακοπές σκι. Κανείς από αυτούς δεν γνώριζε πριν να νοσήσουν από τον Covid ότι είχαν προβλήματα με την καρδιά τους.

Προβλήματα που επιμένουν μετά την ίαση από τον Covid 19, έχουν διαπιστωθεί και στο αναπνευστικό αλλά και στο νευρικό σύστημα.

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2768916