Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε εχθές στο επιστημονικό περιοδικό Νature δείχνει ότι αντισώματα ίσως να είναι τα πρώτα φάρμακα κατά του κορωνοϊού.

Αυτή είναι η είναι η πρώτη αναφορά ενός ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος που εξουδετερώνει το SARS-CoV-2. Το 47D11 δεσμεύει μια συντηρημένη περιοχή στην ακίδα RBD της πρωτείνης του κορωνοϊού, εξηγώντας έτσι την ικανότητά του να εξουδετερώνει SARS-CoV και SARS-CoV-2, χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό που είναι ανεξάρτητος από την αναστολή δέσμευσης υποδοχέα.

Αυτό το αντίσωμα θα είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη δοκιμών ανίχνευσης αντιγόνων και ορολογικών δοκιμασιών που στοχεύουν SARS-CoV-2. Τα εξουδετερωτικά αντισώματα μπορούν να αλλάξουν την πορεία της μόλυνσης στον μολυσμένο ξενιστή ή να προστατεύσουν έναν μη μολυσμένο ξενιστή που εκτίθεται στον ιό.

Ως εκ τούτου, αυτό το αντίσωμα – είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό – προσφέρει τη δυνατότητα πρόληψης αλλά και θεραπείας του COVID-19, και ενδεχομένως και άλλων μελλοντικών αναδυόμενων ασθενειών σε ανθρώπους που προκαλούνται από ιούς από το υπογονίδιο του Sarbecovirus.

Τα αντισώματα αυτά συντίθενται με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, μέθοδος που εξασφαλίζει την ταχύτατη μαζική παραγωγή τους, με απεριόριστη πσότητα. Αναμένονται συνδυαστικές θεραπείες μέχρι το Φθινόπωρο με αντιικά συνθετικά μόρια, με αντισώματα κατά του κορωνοιού και ισχυρά ανοσοτροποποιητικα φάρμακα κατά των συμπτωμάτων του καταστροφικού ιού.