Είναι οι γυναίκες καλύτερα κατασκευασμένες, όσον αφορά την αντίστασή τους στον μυϊκό κάματο;

Οι έρευνες μας λένε, ναι! Το πλεονέκτημα αυτό παρουσιάζεται σε υπομέγιστες μυϊκές δράσεις και όχι σε έντονες προσπάθειες πάνω από το 80% μιας μέγιστης επανάληψης ή και σε διαλλειματικές μέγιστες προσπάθειες.

Παρόλο που οι μηχανισμοί δεν έχουν επακριβώς εξακριβωθεί, φαίνεται ότι οι διαφορές των δύο φύλων στη μυϊκή μάζα, στα ενεργειακά υποστρώματα. στην κατανομή των μυϊκών ινών, αλλά και στη νευρομυϊκή δραστηριότητα, παιζουν σημαντικό ρόλο.

Οι γυναίκες έχουν μικρότερη μέγιστη δύναμη από τους άντρες και έτσι επιστρατεύουν λιγότερη μυϊκή μάζα για να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό μέγιστης δύναμης. Αυτό τους δίνει το πλεονέκτημα μικρότερης ενδομυϊκής απόφραξης, καλύτερης ροής αίματος και επομένως καλύτερης αποβολής μεταβολιτών.

Η μεγαλύτερη αντίσταση των γυναικών στον κάματο μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο μέρος στο γεγονός ότι σε μερικούς μυς, όπως ο τετρακέφαλος, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ινών βραδείας συστολής, που είναι οξειδωτικές και ανθεκτικές στον κάματο.

Επίσης, οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη γλυκολυτική ικανότητα και μεγαλύτερη λιπολυτική από τους άντρες. Άρα, σε παρατεταμένες αερόβιες προσπάθειες, η αντίσταση των γυναικών στον κάματο αναμένεται μεγαλύτερη. Αντίθετα σε βραχύβιες προσπάθειες όπου επικρατεί ο αναερόβιος μεταβολισμός αναμένεται το αντίθετο!

Tέλος, φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ικανότητα νευρομυϊκής δραστηριοποίησης. Παρόλο που ο ρυθμός παρακμής της μέγιστης δύναμης είναι παρόμοιος στα δυο φύλα, η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα παρακμάζει στις γυναίκες με αργότερο ρυθμό μετά από έντονη άσκηση αντίστασης.

Ποιός είπε λοιπόν ότι οι γυναίκες κουράζονται πιο εύκολα;