Όλοι γνωρίζουμε ότι η φυσική άσκηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη των καρδιοπαθειών. Πληθώρα ερευνών αποδεικνύουν ότι τα άτομα που ασκούνται, παρουσιάζουν καλύτερο έλεγχο όλων των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.

Το Αμερικανικό κολλέγιο Αθλητιατρικής, που διαμορφώνει τις θέσεις του από το απόσταγμα αναρίθμητων ερευνών, πρόσφατα δημοσίευσε την ποσότητα και την ποιότητα της άσκησης, για υγιείς ενήλικες.

Έτσι, όσον αφορά την καρδιοαναπνευστική άσκηση, που είναι ευεργετική για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, πρέπει να πραγματοποιείται σε μέτρια ένταση. Ό τύπος αυτός της αερόβιας άσκησης, περιλαμβάνει ρυθμική δραστηριότητα, που χρησιμοποιεί μεγάλες μυϊκές ομάδες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, και μπορεί να είναι το γρήγορο περπάτημα, η κολύμβηση, το ποδήλατο, ο χορός κλπ.

Οι ενήλικες πρέπει να ασκούνται για τουλάχιστον 150 λεπτά εβδομαδιαίως, που θα πρέπει να αναλογεί στο 64-75% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας ή στο 40-60% της VO2max. Εάν θέλετε να υπολογίσετε τη δική σας μέγιστη καρδιακή συχνότητα, σας παραπέμπω σε προηγούμενο άρθρο μας.

Η διάρκεια της άσκησης μπορεί να είναι 30-60 λεπτά (5 ημέρες/βδ) ή να είναι πιό έντονη και να διαρκεί 20-60 λεπτά (3ημέρες/βδ). Ακόμη, συνεχής η διαλειμματική αερόβια άσκηση (τουλάχιστον δεκάλεπτης διάρκειας), μπορεί να συμπληρώσει την επιθυμητή καθημερινή ποσότητα.

Σίγουρα κάποιοι θα δυσαρεστηθούν, άν ακούσουν ότι αρκετές έρευνες δείχνουν πως η έντονη άσκηση προκαλεί μεγαλύτερη ωφέλεια, όσον αφορά τη μείωση κινδύνου καρδιοαγγειακής νόσου και πρώιμης θνησιμότητας, από ότι η άσκηση μέτριας έντασης. Η έντονη άσκηση θα επιφέρει τις καλύτερες δυνατές προσαρμογές. Εάν πάλι σκόπός σας είναι μόνο να αυξήσετε την καλή σας χοληστερίνη HDL, που είναι το προστατευτικό γράσο των αγγειακών τοιχωμάτων, τότε ήπιας έντασης περπάτημα, δηλαδή 5χλμ την ώρα, θα έχει επίσης μεγάλη ωφέλεια.

Συνίσταται πάντα προοδευτική αύξηση του χρόνου, της συχνότητας και της έντασης, έτσι ώστε να μην εγκαταλήψει κάποιος εύκολα, αλλά και για αποφυγή τραυματισμού. Γενικά, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ανάσκητα άτομα έχουν δυο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο σε σχέση με τα ασκημένα! Η πρόληψη στεφανιαίας νόσου με την άσκηση αποδίδεται σε καρδιαγγειακές και αιματικές προσαρμογές.

Για να καταφέρουμε να κερδίσουμε τα σημαντικά οφέλη που η άσκηση μας προσφέρει, θα πρέπει να ασκούμαστε συστηματικά. Μόνο η συστηματική συμμετοχή, θα μας εξασφαλίσει τις ευεργετικές επιδράσεις της και θα την καταστήσει εφόδιο για την πρόληψη καρδιοπαθειών.

Ωστόσο, εάν από κάποιους, η καθημερινή άσκηση θεωρηθεί ως αναγκαστική υπόθεση, αυτοί μπορούν να επωφεληθούν και από κάποια ήπιας μορφής φυσική δραστηριότητα. Θυμηθείτε ότι η κίνηση χαρίζει ζωή!