Δεν πρέπει ποτέ να διακόπτετε την άσκηση σας απότομα.

Είναι σημαντικό να μειώνετε προοδευτικά την έντασή της, μέχρι οι λειτουργίες σας να επανέλθουν σε μια ομοιοστασία. Γιατί χρειάζεται όμως προοδευτική αποκατάσταση, που να διαρκεί τουλάχιστον 5 λεπτά;

Κατά την άσκηση υπάρχει αυξημένη απαίτηση για οξυγόνο, και για να γίνει αυτό αυξάνονται η καρδιακή συχνότητα, η αρτηριακή πίεση και η ροή του αίματος στους μυς, που ενισχύεται από την έκκριση των κατεχολαμινών.

Εάν σταματήσει απότομα η προσπάθεια, η ροή του αίματος λιγοστεύει και μειώνεται αντανακλαστικά η αρτηριακή πίεση, ενώ η καρδιακή συχνότητα εξακολουθεί για λίγο να είναι αυξημένη. Το ίδιο και οι κατεχολαμίνες που παράγονται κατά την αποκατάσταση και διεγείρουν την καρδιά προκαλώντας την αρρυθμία της.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί η καρδιά να οδηγηθεί σε ισχαιμία, γιατί δεν επανέρχεται σε αυτήν αρκετό αίμα. Έτσι ο αθλούμενος μπορεί να αισθανθεί ζάλη ή ακόμη και να λιποθυμήσει. Εάν συμβεί αυτό, ύπτια θέση με ανασηκωμένα τα πόδια πάνω από το επίπεδο του κεφαλιού επιβάλλεται, για να διευκολυνθεί η επιστροφή του αίματος

Φροντίστε για προοδευτική αποκατάσταση λοιπόν και ποτέ απότομη διακοπή της άσκησης!