Ναι, είναι γεγονός, όπως ήδη υποπτευόμασταν.

Ο αντρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος διαφέρουν, τόσο δομικά, όσο και βιοχημικά. Αλλά εν τέλει δεν γνωρίζουμε με σιγουριά ποια είναι η σημασία αυτών των διαφορών.

Μια από τις δομικές διαφορές τους είναι ό,τι  οι άντρες έχουν ένα χρωμόσωμα Χ. Το χρωμόσωμα Χ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γνωστικές λειτουργίες, αφού περιέχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γονιδίων που συμμετεχουν στη διαμόρφωση του εγκεφάλου.

Οι γυναίκες από την άλλη πλευρά διαθέτουν δύο. Παρότι το ένα από αυτά θεωρείται εφεδρικό, μπορεί να έχει σχέση με τις παρατηρούμενες διαφορές που εμφανίζονται στα δύο φύλα.

Πολλοί είναι οι ερευνητές που συμφωνούν ότι εάν το ένα παρουσιάσει πρόβλημα, το άλλο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και να μην επιτρέψει για παράδειγμα την έκφραση μιας ασθένειας σε σοβαρό βαθμό.