Μέχρι πρόσφατα τα αποτελέσματα ερευνών είχαν οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση για ένα έμβρυο ήταν η θηλυκή! Ένα έμβρυο δηλαδή, ήταν προεπιλεγμένο να γίνει θηλυκό, (να δημιουργήσει ωοθήκες κτλ.) εκτός αν άρχιζε να εκφράζει το γονίδιο Sry, οπότε και έπαιρνε τον ανδρικό δρόμο. Για όσους πιστεύουν ότι οι άντρες είναι βιολογικά κατασκευασμένοι για να κυριαρχήσουν στον πλανήτη, αυτό ήταν αρκετά ενοχλητικό, αφού η βασική εργοστασιακή ρύθμιση για το έμβρυο των θηλαστικών φαινόταν ότι είναι να γίνει θηλυκό! 

Αλλά τα πράγματα φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο απλά. Η μελέτη της ανθρώπινης εμβρυϊκής ανάπτυξης, έδειξε ότι ένα γονίδιο, το Fox l2, φαινόταν να σχετίζεται με την ανάπτυξη των θηλυκών χαρακτηριστικών .

Το γονίδιο Fox l2 εδράζει στο χρωμόσωμα 3 και το φέρουν και τα δύο φύλα. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να διερευνηθεί η δράση ενός γονιδίου είναι η απενεργοποίηση του. Οι ερευνητές ανέμεναν ότι πιθανότατα η απενεργοποίηση του γονιδίου Fox l2, θα είχε συνέπειες στη γονιμότητα των πειραματόζωων θα μπορούσε για παράδειγμα να παρεμποδίζει την ωρίμανση των ωαρίων. Προς μεγάλη τους έκπληξη  όμως, διαπίστωσαν ότι οι συνέπειες ήταν δριμύτερες: τα θηλυκά ποντικάκια έγιναν αρσενικά! 

Τα κύτταρα των ωοθηκών τους που υπό κανονικές συνθήκες υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ωαρίων, μετατράπηκαν σε κύτταρα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη σπερματοζωαρίων στους όρχεις και τα ορμονοπαραγωγά κύτταρα άρχισαν την παραγωγή τεστοστερόνης Η ύπαρξη επομένως δύο Χ χρωμοσωμάτων είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή προϋπόθεση για τη δημιουργία γόνιμων θηλυκών στα θηλαστικά και ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση εκ μέρους του οργανισμού για τη διατήρηση του φύλου! Πολλές είναι οι έρευνες που το επιβεβαιώνουν!

Epigenetic regulation of mouse sex determination by … – NCBI

Sry: the master switch in mammalian sex determination

Sox9 induces testis development in XX transgenic mice. – NCBI

Bombyx mori histone methyltransferase BmAsh2 is essential for silkworm piRNA-mediated sex determination