Αποφασίσατε μήπως, για τον καινούργιο χρόνο, να κάνετε ένα σημαντικό δώρο στον εαυτό σας ξεκινώντας κάποιο είδος άσκησης? Εάν ναι χαίρομαι πολύ!! Θα πρέπει όμως, να σκεφτείτε αρχικά, ποιος είναι ο στόχος σας.

Για παράδειγμα, είναι ο στόχος σας η βελτιστοποίηση της υγείας σας μέσω της απώλειας σωματικού λίπους, μήπως θέλετε να μειώσετε την υπέρτασή σας, θέλετε να δυναμώσετε τα οστά σας, ή να τονώσετε την καρδιά σας? Ανάλογα με τις επιδιώξεις σας, ποια και πόση άσκηση είναι απαραίτητη?

Πολλαπλές έρευνες έχουν δείξει ότι η ένταση της άσκησης εξαρτάται από την επιδιωκόμενη προσαρμογή. Έτσι, εάν ο στόχος σας είναι να χάσετε για παραδειγμα σωματικό λίπος, η ένταση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50-75% της μέγιστης πρόσληψης O2, ώστε η ενέργεια να προέρχεται από λίπη. Αντίθετα σε μεγαλύτερες εντάσεις άσκησης, η ενέργεια προέρχεται κυρίως από υδατάνθρακες.

Εάν πάλι θέλετε να ρυθμίσετε την αρτηριακή σας πίεση, η τακτική καθημερινή αερόβια άσκηση μέτριας έντασης (40-60% της VO2max) και διάρκειας 30 λεπτών, συνεχούς ή διαλειμματικής,  μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αρτηριακής πίεσης (3mmHg) σε οριακά υπερτασικούς και (6-9mmHg) σε υπερτασικούς.

Είναι ο στόχος σας να δυναμώσετε τα οστά σας? Σίγουρα δεν θα επιλέξετε κολύμβηση η ποδηλασία, στα οποία το βάρος του σώματος δεν υποβαστάζεται από τον σκελετό. Αντιθέτως έρευνες έχουν δείξει ότι η προπόνηση αντίστασης για μυική ενδυνάμωση, έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη οστική πυκνότητα και μεγαλύτερη εγκάρσια επιφάνεια στα οστά. Άρα η επιλογή σας θα είναι προπόνηση με βάρη αλλά και επιτόπια άλματα.

Και ποιος δεν θέλει να τονώσει την καρδιά του? Η τακτική αερόβια άσκηση πρέπει να γνωρίζετε ότι την ευεργετεί. Από τη μια τονώνει το μυοκάρδιο, και από την άλλη επιβραδύνει την καρδιακή συχνότητα προκαλώντας βραδυκαρδία. Υπολογίζεται ότι η καρδιά του μέτριου ασκημένου ανθρώπου γλυτώνει την ημέρα 15000 χτύπους, που αυτό αντιστοιχεί σε 6 εκατομμύρια χτύπους τον χρόνο. Η οικονομία αυτή αντιστοιχεί σε 48 μέρες ανάπαυσης τον χρόνο! Σκεφτείτε πόσο ελαφραίνεται το εργο της!!

Γενικά υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε για να ασκηθείτε, πρώτα για την καλή σας υγεία και στη συνέχεια για μια ωραία εμφάνιση. Πρν ξεκινήσετε σκεφτείτε τον στόχο σας και να θυμάστε όταν κάποιος ξεκινήσει δεν εγκαταλείπει εύκολα! Το 2020 ας είναι μια χρονιά αφιερωμένη στην υγεία σας!